12.4.15

ARTISTES SELECCIONATS: MURS QUE PARLEN '15

Arnau Casanoves   //   Mariela Ajras   //   E1000   //   Edjinn

Arnau Casanoves (Reus) 
www.arnaucasanoves.com


Pintor reusenc amb una obra interdisciplinar (treballa també amb l'escultura, la fotografia, la ceràmica...) a la que utilitza diverses tècniques i materials com l'esprai, les transferències, el grafit, impressions en paper..., sempre apropant-se al seu imaginari personal en una línia que podríem situar entre els collages dels artistes del Pop Art (combine paintings de Rauschenberg), l'art brut de Dubuffet i les experimentacions plàstiques amb la grafia molt pròpies de l'etapa Post-graffiti (la pintura de Jean M. Basquiat per exemple).
Tots aquests referents es veuen reflectits sobre la seva obra, amb una mirada molt autòctona però en un context nou en que l'art ha retornat a la seva faceta més popular, rodejat de moviments d'street art i d'art jove.


Castellano
Pintor reusense con una obra interdisciplinar (trabaja también con la escultura , la fotografía, la cerámica ...) en la que utiliza diversas técnicas y materiales como el spray, las transferencias, el grafito, impresiones en papel ..., siempre acercándose a su imaginario personal en una línea que podríamos situar entre los collages de los artistas del Pop Art (combine paintings de Rauschenberg), el Art Brut de Dubuffet y las experimentaciones plásticas con la grafía muy propias de la etapa Post-graffiti (la pintura de Jean M. Basquiat por ejemplo).
Todos estos referentes se ven reflejados en su obra, con una mirada muy autóctona pero en un contexto nuevo en que el arte ha vuelto a su faceta más popular, rodeado de movimientos de street art y de arte joven .Edjinn (Barcelona)
www.edjinn.com


Artista de Barcelona que es defineix com il·lustrador Lowbrow (també conegut com Surrealisme Pop), el seu treball gira entorn l'imaginari popular dels còmics amb una bona dosis d'humor i sarcasme. Entre d'altres coses, Edjinn es el responsable de la revista Finerats i il·lustrador i dissenyador gràfic a Rrarmy Studio.


Castellano
Artista de barcelona que se define como ilustrador Lowbrow (tambien conocido como Surrealismo Pop), su trabajo gira entorno al imaginario popular de los cómics con una buena dosis de humor y sarcasmo. Entre otras cosas, Edjinn es el responsable de la revista Finerats y ilustrador y diseñador gráfico en Rrarmy Studio.

 
E1000 (Madrid)
www.e1000.es

Un dels artistes clau del fenomen Post-graffiti a Espanya, el seu treball sempre ha girat entorn a la humanització de l'espai públic. A les seves obres hi ha un equilibri entre la improvisació (entesa com trobades inesperades a la ciutat) i l'estudi d'una geometria perfecta. Mitjançant els seus plans de color i formes geometriques revitalitza els espais oblidats del carrer, donant un nou ús i rellevància a aquests.
Actualment ha estat alternant el seu treball de carrer amb peces escultòriques per a exposicions individuals a galeries d'art de Bèlgica, Madrid  i Barcelona.


Castellano
Uno de los artistas clave del fenómeno Post-graffiti en España , su trabajo siempre ha girado en torno a la humanización del espacio público. En sus obras hay un equilibrio entre la improvisación (entendida como encuentros inesperados en la ciudad) y el estudio de una geometría perfecta. Mediante sus planos de color y formas geométricas revitaliza los espacios olvidados de la calle, dando un nuevo uso y relevancia a éstos.
Actualmente alterna su trabajo de calle con piezas escultóricas para exposiciones individuales en galerías de arte de Bélgica, Madrid y Barcelona.


Mariela Ajras (Argentina)
www.marieajras.tumblr.com


Muralista argentina que treballa rescatant la memòria dels llocs on pinta, mitjançant les fotografies d'arxiu o de les persones que allí hi viuen, donant un nou ús de la fotografia com a document històric. Destaca a la seva obra una fixació sobre els rols femenins de la dona.
Junt amb el col·lectiu "un pueblo un mural" ha recorregut diverses ciutats d'Argentina pintant murals al seu pas, ha participat també a festivals de països de tota Amèrica Llatina com Mèxic, Uruguai o Colòmbia.


Castellano
Muralista argentina que trabaja rescatando la memória de los lugares donde pinta, mediante las fotografias de archivo o de las personas que allí viven, dando un nuevo uso a la fotografía como documento histórico. Destaca en su obra una fijación sobre los roles femeninos de la mujer.
Junto con el colectivo "un pueblo un mural" ha recorrido diversas ciudades de Argentina pintando murales a su paso, ha participado también en festivales de paises de toda Amèrica Latina como México, Uruguay o Colombia.