30.12.13

Detall despeses intervenció Mariela Ajras a Bonavista

Honoraris Artista
0494,00


Lloguer grua
0763,88
Taller (Material i honoraris)
0200,00
Pintura i material (pinzells,... )
0295,28


Allotjament
0165,00


Coordinació
0140,00
Disseny cartell digital
0042,00
Realització video documental
0175,00
Documentació fotogràfica
0100,00


TOTAL
2375,16