24.12.16

Oriolvlat, Murs Que Parlen 2016


Oriolvlat. és dissenyador i artista (Tarragona, 1995). El seu treball com a dissenyador l'ha portat a experimentar i aproximar-se a nous formats per dur a terme projectes multidisciplinaris. Des del 2008 es comença a interessar per l'art urbà i el grafiti com a mitjà on produir obres murals sota el concepte de "Gràfica aplicada", fent al·lusió així als fonaments bàsics del disseny però aplicats al muralisme (proporcions, adaptació a l'espai, integració en el context...). D'aquesta manera les seves peces es mouen entre una vessant abstracta (utilitzant gestos i recursos gràfics d'eines de tractament d'imatge) i una vessant més poètica on les siluetes i el lettering es troben amb el seu univers pictòric.


Oriolvlat, Sant Salvador (Tarragona). Novembre, 2016

Crèdits:
Imatge Gràfica: RocatoFotografia: Pol Masip i Darío CobachoAgraïments:
- El Cafè de l'Àvia. - Al Centre Cívic de Sant Salvador, en especial a l'Amat Callén.    


MURS QUE PARLEN: PROJECTE D’ART URBÀ, és una iniciativa de la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona i el Teler de Llum, Centre d’Art de Tarragona, amb la coordinació i direcció de l'Associació Polígon Cultural.#MURSQUEPARLEN #POLIGONCULTURAL