Vista aèria d'un polígon industrial a Tarragona

Polígon és una associació cultural sense ànim de lucre amb seu a Tarragona.

L'any 2012 neix Shikuarat, un blog que funciona des d'aleshores com arxiu d'art urbà de la ciutat de Tarragona. Dos anys després, es constitueix Polígon jurídicament com associació per a aglutinar Shikuarat amb els altres projectes que es desenvolupen.

Amb Polígon pretenem unir diferents visions i idees al voltant de l'art contemporani, amb èmfasi a la ciutat com a concepte i com a escenari d'experimentació. Alhora Polígon és un segell que engloba tot tipus de projectes artístics i culturals produïts pels seus membres o en col·laboració amb agents externs.

---

Associació Polígon Cultural
poligoncultural@gmail.com
Tarragona
CIF: G55636260