23.3.19

Resolució convocatòria Murs Que Parlen: Ciutat Transformadora 2019Reunit el dia 21 de març de 2019, el jurat format per

 • Jordi Abelló, tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona
 • Darío Cobacho, artista, investigador i membre de Polígon Cultural
 • Pere Grané, artista local i investigador en art urbà
 • Francesc Guirro, tècnic de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona
 • Pol Masip, membre de Polígon Cultural
 • Núria Rión, artista i professora de l'EADT
ha escollit els següents artistes d'entre les 65 candidatures presentades a la convocatòria Murs Que Parlen: Ciutat Transformadora 2019:


 • Annaimiquel
 • BTOY
 • Reskate
 • Slim
Reunido el día 21 de marzo de 2019, el jurado formado por

 • Jordi Abelló, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona
 • Darío Cobacho, artista, investigador y miembro de Polígon Cultural
 • Pere Grané, artista local e investigador en arte urbano
 • Francesc Guirro, técnico de Juventud del Ayuntamiento de Tarragona
 • Pol Masip, miembro de Polígon Cultural
 • Núria Rión, artista y profesora de la EADT
ha elegido os siguientes artistas entre las 65 candidaturas presentadas a la convocatoria Murs Que Parlen: Ciutat Transformadora 2019:

 • Annaimiquel
 • BTOY
 • Reskate
 • Slim