Imatge Gràfica: Rocato


E D I C I O N S   A N T E R I O R S
2 0 1 4    ·    2 0 1 5    ·    2 0 1 6    ·    2 0 1 9    ·    2 0 2 0


Murs que parlen: projecte d’art urbà, pretén ser una aposta per l'art urbà a la ciutat de Tarragona, posant de manifest l'espai públic com una via de comunicació directa i compromesa amb l'espectador.

Per una banda, es tracta d’una iniciativa per promoure i donar a conèixer els artistes locals, connectant l'art amb la ciutat i els artistes amb el veïnat. Per l’altra, hi participen artistes de l'àmbit nacional i internacional. És, per tant, una oportunitat per establir col·laboracions i fer complicitats, per compartir idees i conèixer de primera mà l'art urbà contemporani.

La intenció doncs, és construir una ciutat connectada amb la cultura a través de la gran quantitat de solars i murs abandonats arreu de Tarragona (tant al centre com als barris), enriquir el patrimoni cultural i artístic de la ciutat, així com fomentar el turisme cultural. Finalment, MQP contempla la creació d'un seguit de rutes per a descobrir aquest patrimoni. Aquestes és poden consultar en un mapa interactiu a l'arxiu Shikuarat.

MQP és una iniciativa de la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona i el Teler de Llum, centre d’art de Tarragona, amb la coordinació i direcció de Polígon Cultural.

Castellano

MURS QUE PARLEN: PROJECTE D'ART URBÀ, pretende ser una apuesta por el arte urbano en la ciudad de Tarragona, poniendo de manifiesto el espacio público como una vía de comunicación directa y comprometida con el espectador.

Por un lado, se trata de una iniciativa para promover y dar a conocer a artistas locales, conectando el arte con la ciudad y los artistas con el vecinado. Por el otro, participan artistas del ámbito nacional e internacional. Es, por tanto, una oportunidad para establecer colaboraciones y hacer complicidades,para compartir ideas y conocer de primera mano el arte urbano contemporáneo.
La intención pues, es construir una ciudad conectada con la cultura a través de la gran cantidad de solares y muros abandonados alrededor de Tarragona (tanto en el centro como en los barrios), y enriquecer el patrimonio cultural y artístico de la ciudad, así como fomentar el turismo cultural.

Finalmente, MURS QUE PARLEN contempla la creación de un conjunto de rutas para descubrir este patrimonio. Estas se pueden consultar en un mapa interactivo en el archivo Shikuarat.

Esta es una iniciativa de la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona y el Teler de Llum, centre d’art de Tarragona, con la coordinación y dirección de Polígon Cultural.