4.5.16

Resolució convocatòria Murs Que Parlen 2016BYG (Madrid-Valencia)
www.soybyg.com


Aquest grup artístic format per dos membres (Bolinches i Sr. García) utilitza el llenguatge del collage aplicat al mur, les seves obres fan referències a la mitologia, les històries i sabers populars i l'actualitat. El resultat són aquests murals que ens sorprenen per la seva poesía d'allò efímer com es el paper en relació al mur (efímer i canviant també). Les imatges ens atrapen amb una aguda metáfora visual. La Robot de Madera (Chile)
www.larobotdemadera.cl
La Robot (també conegut com Mr.L) es un artista chilè que treballa amb grans figures humanes que fan referència a llegendes, contes populars, històries i succesos en relació a la comunitat on treballa...  Aquesta informació la extreu parlant i convivint amb els propis veïns allà on pinta. Fa ús de la estética de les estampes religioses, de les verges i altres elements populars o étnics com les màscares, revertint o enviant missatges alternatius. Reconstrueix el simbolisme ocult que subjau en els objectes, proporcionant diverses capes de lectura a les seves obres, que a la vegada estan obertes a la interpretació.Javier de Riba (Barcelona)
www.javierderiba.com

Javier de Riba és un dissenyador i artista nascut a Esplugues de Llobregat (1985). El seu treball com artista prové del disseny gràfic, per tant, cal entendre’l com una exploració plàstica i una recerca de noves creacions i usos d’aquest disseny, així com la seva integració i projecció en diferents suports i contexts aprofitant el llenguatge dels estampats de geometria minimalista. La seva obra contraposa la immediatesa de l’esprai i la plantilla a la tradició artesanal del mosaic hidràulic. Les formes dels seus dissenys es propaguen i es multipliquen matemàticament tot cobrint places, interiors o indrets abandonats. En cada lloc l’obra adquireix noves connotacions, però l’objectiu és el mateix: donar-li una altra vida, humanitzar-lo a través de la intervenció pictòrica, senyalitzar-lo, donar-li visibilitat, recuperar la seva memòria...Oriolvlat (Tarragona)Oriolvlat és dissenyador i artista (Tarragona, 1995). El seu treball com a dissenyador l'ha portat a experimentar i aproximar-se a nous formats per a dur a terme projectes multidisciplinaris. Des del 2008 es comença a interessar per l'art urbà i el grafiti com a mitjà on produir obres murals sota el concepte de "Gràfica aplicada", fent al·lusió així als fonaments bàsics del disseny però aplicats al muralisme (proporcions, adaptació a l'espai, integració en el context...).
D'aquesta manera les seves peces es mouen entre una vessant abstracta (utilitzant gestos i recursos gràfics d'eines de tractament d'imatge) i una vessant més poètica on les siluetes i el lettering es troben amb el seu univers pictòric.