28.5.17

Traçant memòria (Mapa d'intervencions d'E1000)
L'any 2015 l'artista E1000 va fer una estada a la ciutat de Tarragona en motiu del programa d'intervencions en l'espai públic Murs Que Parlen. A part d'un mural de gran format a les escales del carrer Macià Mallol i Bosch, E1000 va dur a terme diverses microintervencions reunides en un mapa presentat a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona en el marc d'una conferència sobre el seu treball. 

Ara, dos anys més tard, Polígon Cultural publica una nova versió revisada d'aquest mapa, amb disseny d'Adriana Pal i text de Darío Cobacho