15.7.19

Oracle - Pascual Arnal, MQP Ciutat Transformadora 2019


El treball de Pascual Arnal (Vila-real, 1969) gira en torn a la representació arquetípica com a vehicle del coneixement, és a dir, porta a terme una recerca d'aquelles pautes, gestos o sistemes (ocults a simple vista) que composen i donen forma al món que ens envolta.

La peça "Oracle per a Tarragona" pertany a "Astral management", una sèrie d'intervencions en què el fotògraf experimenta amb la relació mística entre l'astre llunyà emissor de la llum (posat en escena amb partícules de material reflectant) i l'ull humà (la càmera) com a receptor. També ens arrisquem a donar una interpretació personal: sota l'acte pretensiós de (re)crear l'univers s'amaga l'eterna pregunta sobre l'origen i la divinitat. ¿l'existència és possible sense un subjecte creador-observador?
 
«Darrere d'aquesta escenificació hi ha un transfons en el qual proposo reflexionar sobre la necessitat individual de transitar camins que ens són comuns a tots. A Astral Management es dóna un joc de descobriment en què les regles són suscitades per la curiositat de qui s'hi enfronta. Davant la pregunta a l'Oracle s'obtenen tantes respostes com persones qui la formulen. Només qui emet llum, rep llum.»
Pascual Arnal, Sant Salvador (Tarragona). Juny, 2019


 Inauguració del mural amb alguns veïns i artistes locals.


Crèdits:
Imatge Gràfica: RocatoFotografia: Pascual Arnal, Aitor García i Darío CobachoAgraïments:- Centre cívic de Sant Salvador.- A l'Associació de Veïns de Sant Salvador per l'ajuda.  

MURS QUE PARLEN, Ciutat Transformadora, és una iniciativa de la Conselleria de Joventut, Neteja Pública i Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, amb la coordinació i direcció de l'Associació Polígon Cultural i la col·laboració d'ENDESA.
#MURSQUEPARLEN #CIUTATTRANSFORMADORA #POLIGONCULTURAL